Certificering


CERTIFICERINGER

Hos Specialtrykkeriet Arco er vi bevidste om, at vi har et socialt og miljømæssigt ansvar. Som et led i at opfylde dette ansvar arbejder vi målrettet på at minimere vores miljøbelastning. Dette gøres konkret gennem fokusering på affaldshåndtering, tiltag for begrænsning af VOC (flygtige organiske forbindelser).


Du kan derfor vælge at få FSC- eller Svanemærket din tryksag hos os. Tag fat i din daglige kontakt hvis dette er interessant for dig.