Certificering


CERTIFICERINGER

Hos Specialtrykkeriet Arco er vi bevidste om, at vi har et socialt og miljømæssigt ansvar. Som et led i at opfylde dette ansvar arbejder vi målrettet på at minimere vores miljøbelastning. Dette gøres konkret gennem fokusering på affaldshåndtering, tiltag for begrænsning af VOC (flygtige organiske forbindelser).